TRAŽI DALJE:
STRUKE:

tenziometar

tenziometar (lat. tensio: napetost + -metar), uređaj za mjerenje površinske napetosti tekućina. Sastoji se od torzijske vage (ili vage s utezima) kojoj je na jednoj strani obješen metalni prsten, ili pločica, najčešće načinjeni od platine i njezinih slitina. Prilikom mjerenja prsten se uroni u uzorak i potom polako izvlači iz njega. Podizanjem prstena površina tekućine se povećava, a povećava se i sila potrebna za daljnje podizanje prstena. Površinska napetost računa se prema izrazu σ = Fmax / (L cosα), gdje je Fmax maksimalna vrijednost izmjerene sile, L smočena duljina prstena a α kut između meniskusa uzorka i prstena. Kada je vektor sile paralelan sa smjerom gibanja prstena, tada je cosα = 1.

tenziometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60826>.