Basov, Nikolaj Genadijevič

Basov [ba'səf], Nikolaj Genadijevič (Gennadievič), ruski fizičar (Usman pokraj Voronježa, 14. XII. 1922Moskva, 1. VII. 2001). Diplomirao (1950), doktorirao (1956), radio u Lebedevljevu institutu za fiziku Akademije znanosti SSSR-a u Moskvi i bio njegovo voditelj (1973–88). Godine 1952. predložio načelo rada masera. Za istraživanja u kvantnoj elektronici koja su dovela do konstrukcije oscilatora i pojačala na temelju načela masera i lasera, dobio s Aleksandrom Mihajlovičem Prohorovom i Charlesom Hardom Townesom Nobelovu nagradu za fiziku (1964). Bio je redoviti član Akademije znanosti SSSR-a, danas Ruska akademija znanosti (od 1966).

Basov, Nikolaj Genadijevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6166>.