STRUKE:

Beaufort, Francis

Beaufort ([b61595u'fət], hrvatski razgovorno [bofo:'r]), Francis, britanski admiral, hidrograf i kartograf (Navan, Irska, 1774London, 17. XII. 1857). Mornaričku karijeru započeo je s 13 godina u Britanskoj mornarici. Godine 1806. prema učincima vjetra na jedrenjake sastavio je ljestvicu za ocjenjivanje jakosti vjetra, koja je međunarodno prihvaćena 1874. a danas se naziva Beaufortova ljestvica. Radio u Hidrografskom uredu Kraljevske mornarice (1829–55). Bio je član Royal Society od 1814. Po njem je nazvano Beaufortovo more.

Beaufort, Francis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6472>.