Wilson, Charles Thomson Rees

Wilson [wi'lsən], Charles Thomson Rees, škotski fizičar (Glencorse, 14. II. 1869Carlops, 15. XI. 1959). Diplomirao (1882) i bio profesor na Sveučilištu u Cambridgeu (od 1925). Istraživao je kondenzaciju vodene pare pod utjecajem različitih agensa, munje, oluje. Izumio je zaštitu balona od udara groma. Istraživanje kondenzacije vodene pare dovelo ga je 1912. do izuma Wilsonove komore, s pomoću koje se mogu promatrati tragovi električki nabijenih čestica (npr. α-čestica), jer one svojim nabojem, duž staze kojom se gibaju, uzrokuju ionizaciju te potom kondenzaciju pare. Za to otkriće dodijeljena mu je Nobelova nagrada za fiziku 1927 (s Arthurom Hollyjem Comptonom). Član Royal Society od 1900.

Wilson, Charles Thomson Rees. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66197>.