TRAŽI DALJE:
STRUKE:

zob

ilustracija
ZOB, Avena sativa

zob (Avena sativa), jednogodišnja biljka žitarica iz porodice trava (Poaceae). Cvat je metlica sastavljena od glavne osi i bočnih grančica na kojima se nalaze klasići s 2 do 4 cvijeta. Varijetet Avena sativa nudae ima u klasićima 5 do 7 cvjetova. Plod je zrno obraslo pljevicama ili bez njih (golozrna zob). Zob može uspijevati i u područjima gdje druge žitarice daju niske prinose. Uzgaja se između 40 i 65° sjeverne geografske širine i 35 i 50° južne geografske širine. U Hrvatskoj se uglavnom sije kao jara kultura, a manje kao ozima (fakultativne sorte). Zrno se koristi za hranidbu svih vrsta domaćih životinja, a os. je kvalitetna hrana za konje. Za hranidbu služi i vegetativna zelena masa u smjesi s grahoricom ili stočnim graškom. Zob se u manjoj mjeri koristi za ljudsku prehranu u obliku zobene kaše i pahuljica. U usporedbi s drugim pravim žitaricama, zrno zobi sadrži manje ugljikohidrata, 2 do 3 puta više masti i približno jednako bjelančevina. Zob se u 2007. u svijetu uzgajala na 11 951 617 ha, s prosječnim prinosom od 2,17 t/ha. Najveći su proizvođači zobi Kanada i Rusija. U Hrvatskoj se zob sije na približno 22 000 ha, a ostvaruje prosječan prinos zrna od 2,5 t/ha.

zob. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67363>.