STRUKE:

zraka

zraka.

1. U geometriji, svaki od dvaju dijelova pravca na koje ga rastavlja neka njegova točka, uključujući i točku koja se naziva početnom točkom odgovarajuće zrake.

2. U fizici, linija okomita na valnu frontu elektromagnetskoga vala uzduž koje se gibaju fotoni (zrake svjetlosti, γ-zrake i dr.).

3. U geometrijskoj optici, uski snop svjetlosti.

zraka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67452>.