STRUKE:

faktor trenja

faktor trenja (koeficijent trenja) (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje razmjernost između trenja i sile koja djeluje okomito na površinu dodira. Ovisi o hrapavosti i kemijskome sastavu površina koje se dodiruju, njihovoj vlažnosti ili podmazanosti te o načinu gibanja tijela (najveći je faktor trenja mirovanja, manji je faktor trenja klizanja, najmanji faktor trenja kotrljanja).

Faktor trenja mirovanja (statički faktor trenja) je granični omjer između trenja i sile koja djeluje okomito između tijela u dodiru trenutak prije nego što će započeti gibanje.

Faktor trenja klizanja (kinetički faktor trenja) je omjer između trenja i sile koja djeluje okomito između tijela u dodiru za vrijeme klizanja. Mjerna je jedinica faktora trenja broj jedan.

Faktor trenja može se odrediti s pomoću kosine s promjenljivim nagibom, tako da se odredi kut α kod kojega se tijelo počinje gibati niz kosinu, μ = tan α.

Vrijednosti faktora trenja između nekih materijala

materijali u dodiru faktor trenja mirovanja faktor trenja klizanja
koža i metal 0,6 0,2 do 0,25
drvo na drvu 0,4 do 0,65 0,2 do 0,4
guma na asfaltu 0,9 0,8
čelik na ledu 0,027 oko 0,014
faktor trenja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69715>.