električna indukcija

električna indukcija (gustoća električnoga toka, vektor električnoga pomaka) (znak D), vektorska fizikalna veličina koja je u izotropnim dielektricima razmjerna i kolinearna jakosti električnoga polja E pomnoženoj njihovom dielektričnom permitivnošću ε : D = ε E. Općenito, divergencija električne indukcije jednaka je količniku električnoga naboja i volumena prostora u kojem se naboj nalazi div D = q/V. Mjerna je jedinica električne indukcije kulon po kvadratnome metru (C/m²).

električna indukcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69974>.