sferni trokut

sferni trokut, trokut na sferi kojemu su stranice lukovi triju glavnih kružnica koje ne prolaze jednom točkom, a zbroj unutarnjih kutova između 180° i 540° i može sadržavati jedan, dva ili tri prava kuta.

Dvopravokutni trokut je sferni trokut koji ima dva prava kuta, tropravokutni trokut ima tri prava kuta.

Sferni eksces (znak δ) je razlika između zbroja unutarnjih kutova sfernoga trokuta i ispruženoga kuta: δ = α + β + γ – π.

Ploština sfernoga trokuta je ploština na sferi uokvirena stranicama sfernoga trokuta: S = R²δ, gdje je R polumjer sfere a δ sferni eksces.

Sferna trigonometrija istražuje odnose stranica i kutova sfernoga trokuta.

sferni trokut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70317>.