jednadžba kontinuiteta

jednadžba kontinuiteta, jednadžba koja iskazuje da je protok fluida stalan i da je brzina strujanja veća što je uža cijev kroz koju fluid struji. Posljedica je očuvanja mase, odn. nestlačivosti tekućine. Ako su viskoznost, površinska napetost i kapilarnost zanemarive (idealni fluid) i uz pretpostavku da je brzina strujanja fluida v na cijelom presjeku ploštine S jednaka, ta jednadžba glasi: vS = konst.

jednadžba kontinuiteta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70389>.