STRUKE:

bevatron

bevatron (BeV: bilijun elektronvolta + [synchro]tron), sinkrotronski akcelerator čestica, energije 6 GeV, koji je radio (1954–2009) na Kalifornijskom sveučilištu Berkeleyu (Lawrence Berkeley National Laboratory). Ubrzavao je protone koji su se kad postignu željene brzine sudarali s nepomičnom metom i u sudaru stvarali nove čestice. S pomoću njega eksperimentalno je potvrđeno postojanje antiprotona (1955) i antineutrona (1956), istraživani su pioni, čudne čestice i dr.

bevatron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7358>.