STRUKE:

Bonifacije II.

Bonifacije II., papa 530–532. Got, prvi papa germanskoga podrijetla. Osudio semipelagijanizam, borio se za rimsku jurisdikciju nad Ilirikom.

Bonifacije II.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8656>.