STRUKE:

Bonifacije IV.

Bonifacije IV., papa 608–615., benediktinac. Pretvorio Panteon, koji mu je ustupio car Foka, u kršćansku crkvu.

Bonifacije IV.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8658>.