Borelli Vranski, Manfred

Borelli Vranski, Manfred, hrvatski političar, gospodarski i kulturni djelatnik (Sv. Filip i Jakov, 2. VIII. 1836Zadar, 20. I. 1914). Nakon studija prava u Padovi, posvetio se unapređenju gospodarstva u Dalmaciji. Jedan od osnivača Poljotežačkog društva za okoliš zadarski (1871) i zadarskoga Vinarskog društva (1872), predsjednik Zemaljskoga gospodarskog vijeća Kraljevstva Dalmacije (1886–95). U političkom životu Dalmacije jedan od vodećih promicatelja hrvatskog narodnog preporoda. Član upravnog odbora zadarske Narodne čitaonice; zastupnik Narodne stranke u Dalmatinskom saboru (1876–83) i u Carevinskom vijeću (1879., 1885). Promicatelj kulturnog života u Zadru: sudjelovao u osnivanju Višega djevojačkog odgajališta sv. Dimitrija (1902), darovanjem knjiga omogućio otvaranje Hrvatske pučke knjižnice, a 1906. osnovao Hrvatski akademički klub. Pomogao osnutak potpornih društava za pomoć učenicima hrvatskih školâ u Zadru.

Borelli Vranski, Manfred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8779>.