Butler, Samuel

ilustracija
BUTLER, Samuel
ilustracija1ilustracija2

Butler [bʌ'tlə], Samuel, engleski pisac (Strensham, kršten 8. II. 1612London, 25. IX. 1680). Autor satirične pjesme Hudibras (1663–78) uperene protiv fanatične i licemjerne samouvjerenosti puritanaca u vlastite vrline. Prva engleska satira koja napada ideje mjesto osoba nadišla je svoju zamisao i prerasla u pravi pregled ljudske gluposti. S fabulom po uzoru na Cervantesa i grotesknim stilom po uzoru na Rabelaisa i Scarrona, djelo karakteriziraju aforistika i duhovit osmerački distih, pa je niz njegovih izričaja ušao u frazeologiju svakidašnjega govora.

Butler, Samuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10380>.