Buturac, Josip

ilustracija
BUTURAC, Josip

Buturac, Josip, hrvatski povjesničar i arhivist (Grabarje kraj Požege, 14. XI. 1905Lovrečina Grad, 5. X. 1993). Nakon završena studija na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu studirao crkvenu povijest na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu (1934–36) te povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1936–39). Doktorsku disertaciju pod naslovom Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja obranio je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1944 (objavljena 1970). Za arhivara u Nadbiskupskoj kancelariji i arhivu u Zagrebu postavljen 1939., a od 1941. do 1965. radio je u Državnom arhivu u Zagrebu. God. 1944–45. i 1953–62. predavao je crkvenu povijest na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U svojem radu bavio se različitim temama iz crkvene i kulturne povijesti, toponomastike, demografije, arhivistike. Glavna djela: Arhivska čitanka (1950), Stanovništvo Požege i okolice od 1700–1950 (1967), Povijest Katoličke crkve među Hrvatima (koautor A. Ivandija, 1973), Pisani spomenici Požege i okolice 1210–1536 (1995).

Buturac, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10398>.