Bzik, Mijo

Bzik, Mijo, hrvatski publicist (Mučna Rijeka kraj Koprivnice, 13. IX. 1907Zagreb, 21. VI. 1945). Jedan od osnivača i suradnika Hrvatskoga domobrana (1928). Po izlasku iz tamnice 1933. emigrirao i pristupio ustašama. Sudjelovao u atentatu na kralja Aleksandra I. Karađorđevića 1934. Uređivao ustaška glasila Grič i Ustaša. Kao poglavnikov pobočnik, obavljao poslove u svezi s novinstvom i promidžbom. Imao čin ustaškog pukovnika. Po napuštanju Zagreba u svibnju 1945. zarobila ga je Jugoslavenska armija, a vojni sud izrekao mu je smrtnu kaznu. Promicao je ideje ustaške organizacije te istraživao i pisao povijest ustaštva. Djela: Ustaška borba (1942), Ustaška pobjeda (1942), Ustaška misao (1943), Ustaški pogledi (1944). Uredio je, komentarima popratio i objelodanio govore A. Pavelića Putem hrvatskog državnog prava (1942).

Bzik, Mijo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10443>.