Canova, Antonio

ilustracija
CANOVA, Antonio, Amor i Psiha
ilustracija1ilustracija2

Canova [kanɔ:'va], Antonio, talijanski kipar, slikar i arhitekt (Possagno kraj Trevisa, 1. XI. 1757Venecija, 13. X. 1822). Školovao se u klesarskoj radionici svojega djeda u Veneciji. Kao priznat umjetnik 1779. dolazi u Rim. Od najranijih radova do zrele dobi formalno se povodio za antičkim uzorima; stvorio je svoju klasicističku maniru u kojoj prevladava naturalističko oblikovanje. Njegovi su aktovi savršeno modelirani, ali su u svojoj idealizaciji hladni (Talijanska Venera; Amor i Psiha, te glavno djelo Paolina Bonaparte-Borghese kao Venera). U doba ampira radio za Napoleona i njegov dvor dajući glavni ton skulpturi. Majstor je u obradbi površine, usklađivanju pokreta i uljepšavanju forme, no njegova se virtuoznost očituje u izrazitoj težnji za dopadljivošću; tek u nekim djelima, nastalima u izravnu kontaktu s modelom (portreti kardinala Klementa XIII. i XIV. na njihovim grobnicama u Rimu; portret generala Vrkljana), postiže bitna kiparska rješenja. Canova je svojom klasicističkom manirom snažno utjecao na naraštaje kipara XIX. stoljeća.

Canova, Antonio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10669>.