STRUKE:

cantiga

cantiga [k61469ti'γɐ], kratka lirska pjesma česta u galješko-portugalskoj književnosti kasnoga srednjeg vijeka, raširena i na kastiljskome govornom području. Poznate su tri vrste: cantiga de amigo, ljubavna pjesma žene muškarcu; cantiga de amor, ljubavna pjesma muškarca ženi i cantigas de burlas o de escarnio, satire protiv drugih trubadura.

cantiga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10683>.