STRUKE:

capitolo

capitolo [kapi'tolo], talijanski metrički oblik, sastavljen od jedanaesteračkih tercina s ulančanom rimom, koji se zaključuje izdvojenim stihom što se rimuje s trećim od kraja. Ime je dobio po potpodjeli Petrarkinih Trijumfa. Pretežu idilični i elegični sadržaji, a upotrebljava se i za političke i poučne sastavke. Od Francesca Bernija karakterističan je za burlesknu i satiričnu poeziju.

capitolo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10717>.