Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski dramatičar i pjesnik (Pizaur u Umbriji, 170. pr. Kr.okolica Pizaura, 86. pr. Kr.). Suvremenik Pakuvijev, posljednji veliki rimski pisac tragedija, od kojega je poznato oko 700 stihova i 40-ak naslova: Andromeda, Dodjela oružja (Armorum iudicium), Atrej (Atreus), Meleagar (Meleager), Filoktet (Philoctetes) i drugo. Kao predložak najčešće su mu služile Euripidove drame, a dvije su mu tragedije s rimskim temama (→ praetexta, fabula): Brut (Brutus), Decije (Decius). Pisao književnopovijesne i jezikoslovne rasprave.

Akcije, Lucije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.10.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1101>.