STRUKE:

Akoncije

Akoncije (Acconcius, Accontius), papinski legat (Viterbo, druga polovica XII. st.?, oko 1225). Godine 1219. spominje se kao legat pape Honorija III. u zemljama hrvatsko-ugarskoga kralja. U Splitu se nalazio 1221. sa zadaćom da popravi crkveno-ćudorednu stegu tamošnjeg svećenstva i vjernika. Zbog vijesti da mu Kačići spremaju zasjedu otputovao je te godine u Zadar, a 1222. bio je nazočan ustoličenju novog nadbiskupa u Dubrovniku i predsjedao saboru dalmatinskih biskupa. Potkraj te godine ponovno je u Zadru, a 1223. predaje palij splitskomu nadbiskupu Guncelu. Nema pouzdanijih vijesti o njegovu djelovanju protiv bosanskoga krivovjerja.

Akoncije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1133>.