Cetin, Anton

Cetin, Anton, hrvatski slikar (Bojana kraj Čazme, 18. IX. 1936). Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (1964) . Od 1968. živi u Torontu. U jakim kontrastima boja slika figuralne kompozicije s linearnim ženskim likom kao osnovnim motivom te mnogobrojnim geometrijskim elementima (Od mog dragana cvijet). Izdao mape grafika (Serija o Evi). Galerija Anton Cetin otvorena je u Čazmi 1997.

Cetin, Anton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11347>.