STRUKE:

Child, Josiah

Child [čạild], Josiah, engleski ekonomist i trgovac (London, 1630London, 22. VI. 1699). Guverner Istočnoindijske kompanije, umjereni pobornik merkantilizma. Svoja temeljna shvaćanja izložio je u knjizi Nova rasprava o trgovini (The New Discourse of Trade, 1694). Ističe da je niska kamatna stopa uzrok a ne posljedica bogatstva, jer ona potiče trgovinu kojom se država bogati. Zalaže se za pozitivnu opću bilancu vanjske trgovine, a ne da svaka pojedinačna bilanca mora biti pozitivna. Zagovara opreznu politiku kolonizacije, koja ne bi dovela do pretjeranog iseljavanja stanovništva iz države.

Child, Josiah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11623>.