akroterij

ilustracija
AKROTERIJ
ilustracija1ilustracija2

akroterij (grč. ἀϰρωτήρıον: vrh, glavica), u grčkoj umjetnosti, samostalan plastični ukras na vrhu i krajevima zabata hrama, sarkofaga i nadgrobnih stela. Prvotno simboličan ukras (na primjer lira), zatim palmeta, akantov list, a poslije i složenije tvorevine (sfinga, grifon, gorgona, Nika, čovječji lik). Javlja se i u etrurskoj i rimskoj umjetnosti. Izrađivao se od terakote, kamena i kovine.

akroterij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1173>.