STRUKE:

aktinolit

aktinolit (aktino- + -lit) → amfiboli

aktinolit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1211>.