STRUKE:

aktivist

aktivist (rus., prema lat. activus: djelatan).

1. Osoba koja se aktivno zalaže za neku ideju, načela, prava, stranku, pokret i dr. (npr. vjerski, politički, sindikalni, ekološki aktivist).

2. Pristaša aktivizma.

aktivist. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1224>.