Columna Aureliana

ilustracija
COLUMNA AURELIANA, detalj reljefa

Columna Aureliana [kolu'mna aure:li·a:'na] (lat.: Aurelijev stup), kameni stup na Piazza Colonna u Rimu, koji je po uzoru na Trajanov stup dao podignuti rimski car Marko Aurelije oko 180. Visina je stupa 30 m. Na spiralnom reljefnom frizu koji obavija stup prikazani su ratovi protiv Markomana. Aurelijev kip na vrhu zamijenjen je 1589. kipom apostola Pavla.

Columna Aureliana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12294>.