STRUKE:

akumulacija

akumulacija (latinski accumulatio), prikupljanje, sabiranje, gomilanje određenih dobara, novčanih sredstava ili bogatstva općenito radi prikupljanja sredstava potrebnih za kontinuitet proizvodnje ili potrošnje ili pak za proširenje materijalne osnove gospodarskog života i rasta životnog standarda pojedinca, poduzeća te cjelokupnog društva; proširenje gospodarske i negospodarske aktivnosti društva ili gospodarskih subjekata; stvaranje novčanih pričuva, njihovo tezauriranje i pretvaranje u neaktivnu imovinu kao izraz težnje za gomilanjem bogatstva. U financijskom poslovanju akumulacija je sinonim za štednju, tj. dohodak koji preostaje po odbitku potrošnje, obično u novčanom obliku, koji se može upotrijebiti za povećanje proizvodnje ili za širenje drugih poslovnih djelatnosti. Razlikuje se akumulacija u širem i akumulacija u užem smislu. U širem smislu obuhvaća sve što nije potrošeno, bez obzira na krajnju namjenu. U užem smislu obuhvaća samo ona novčana i materijalna sredstva koja se ulažu u proširenje gospodarske aktivnosti pa se tako izjednačuju s gospodarskim ulaganjima (neto investicijama), sredstvima kojima se povećava gospodarski potencijal poduzeća ili društva. Akumulacija je temelj cjelokupnoga gospodarskog i društvenog napretka, jer osigurava rast gospodarstva i dohotka te punije zadovoljavanje individualnih i kolektivnih potreba. Razlikuje se novčana i realna akumulacija, već prema tome prikupljaju li se novčana sredstva ili se pretvaraju u realna sredstva, dohodne realne elemente gospodarske aktivnosti. Sposobnost poduzeća ili društva da iz ostvarenog dohotka uvijek može izdvojiti dio za proširenje materijalne osnove gospodarske djelatnosti naziva se akumulativnošću. Može biti veća ili manja, a pokazuje sposobnost društva za gospodarski razvitak. Akumulativnost u društvu ne ovisi samo o veličini raspoloživog dohotka nego i o njegovoj razdiobi, potrošačkim navikama, obujmu i načinu financiranja opće potrošnje, motivima štednje i drugome.

akumulacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1252>.