Crashaw, Richard

Crashaw [kræ'šɔ:], Richard, engleski pjesnik (London, oko 1613Loreto, Papinska Država, 21. VIII. 1649). Studirao u Cambridgeu; obratio se na katoličku vjeru i otišao u Pariz. Pisao najviše duhovnu liriku (na latinskom i engleskom jeziku) pod utjecajem J. Donnea, G. Herberta te španjolskih i talijanskih mističnih pjesnika. Analogije između tvarne i duhovne ljepote izražava bogatom metaforikom. Djela: Knjiga svetih epigrama (Epigrammatum sacrorum liber, 1634), Koraci prema hramu (Steps to the Temple, 1646), Pjesan Gospodinu našemu (Carmen Deo nostro, 1652).

Crashaw, Richard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12681>.