Crkvenčić, Ivan

Crkvenčić, Ivan, hrvatski geograf (Slanje kraj Ludbrega, 24. VI. 1923Zagreb, 24. X. 2011). Višu pedagošku akademiju i geografiju diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirao 1956. i habilitirao 1959. Od 1950. zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1971. do umirovljenja 1993. bio redoviti profesor; od 2000. bio je profesor emeritus. Na usavršavanju ili kao predavač bio je u Ujedinjenome Kraljevstvu, Norveškoj, Njemačkoj, SAD-u, Srbiji, na drugim hrvatskim fakultetima i dr. Dekan Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta bio je 1978–82., a direktor toga fakulteta 1984–88. Inicirao je osnivanje Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu te bio njegov jedini direktor (1964–74). Pokretač je i dugogodišnji urednik časopisa Geographical Papers (od 1965) te inicijator objavljivanja šest knjiga Geografija SR Hrvatske (1974–75). Pisao je udžbenike iz geografije. Bavio se agrarnom i regionalnom geografijom Hrvatske i Afrike, metodologijom socijalne geografije i političko-geografskim temama. Djela: Afrika: regionalna geografija (1966), Afričko Sredozemlje (1980), Agrarna geografija (suautor; 1988).

Crkvenčić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12745>.