Cromwell, Oliver

ilustracija
CROMWELL, Oliver

Cromwell [krɔ'mwəl], Oliver, engleski državnik (Huntingdon, 25. IV. 1599London, 3. IX. 1658). Bio kratko vrijeme član Parlamenta (1628), a zatim se povukao iz javnoga života. Godine 1640. ušao kao poslanik u tzv. Dugi parlament i postao jedan od pokretača akcija protiv kraljeva apsolutizma. Nakon izbijanja građanskog rata Cromwell je organizirao vojsku Parlamenta i znamenite konjaničke postrojbe, koje su odigrale odlučnu ulogu u pobjedi nad rojalistima kraj Marston Moora (1644) i Nasebyja (1645). Padom Oxforda (1646) završila je prva faza građanskog rata. Za pobune u vojsci, u kojoj su golemu većinu imali independenti, pristaše radikalne puritanske struje, Cromwell se priključio vojsci i ugušio 1647. pobunu levellera (»uravnjivača«), krajnjega lijevog krila independenata, koji su tražili pune demokratske slobode i prava za široke slojeve puka, a nakon toga porazio je koaliciju kralja, prezbiterijanaca i Škota kraj Prestona (1648). Potkraj 1648. prezbiterijanci su isključeni iz Parlamenta, a u siječnju 1649. Karlo I. osuđen je na smrt i smaknut; monarhija je bila ukinuta, a Engleska postala republika pod nazivom Commonwealth ili Free State. Pošto je ugušio novu bunu levellera, Cromwell je krenuo na Irsku, koju je pokorio drastičnim mjerama, a zatim je potukao Škote kraj Dunbara (1650) i Karla II. kraj Worcestera (1651). Uspjesi u ratu s Nizozemskom zbog Navigacijskog akta 1651. podigli su ugled Commonwealthu. Stalne sukobe u Parlamentu suzbio je raspuštanjem Parlamenta 1653. i jačanjem svojih ovlasti. Kako bi osigurao rezultate revolucije i povratio političku stabilnost, s vremenom je uspostavio vojnu diktaturu. Prema novom ustavu iz 1653. Cromwell je imenovan doživotnim lordom protektorom s diktatorskim ovlastima, više je puta raspuštao Parlament, a 1656. odbio je kraljevsku krunu prihvativši ipak pravo da odredi nasljednika i imenuje članove Gornjega doma. Pobjeda nad Nizozemskom (1654), ugovori s Portugalom i Švedskom, kojima je engleska flota dobila povlašten položaj, i niz uspjeha u ratu protiv Španjolske (1654–59) pribavili su Engleskoj status svjetske pomorske sile. Nezadovoljstvo strogim režimom puritanaca omogućilo je restauraciju (1660) dinastije Stuart nakon Cromwellove smrti (izborom Karla II. Stuarta).

Cromwell, Oliver. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12845>.