Čabranka

Čabranka, rijeka, lijevi pritok Kupe; duga 17,5 km. Granična hrvatsko-slovenska rijeka. Izvire pod Obrhom (546 m) kraj Čabra, a u Kupu utječe kod Osilnice (Slovenija), sjeveroistočno od Gerova. Glavni pritoci: Sušica, ponornica Tršćanka – Paklenski jarak i potok Mandli. Kraj Čabra mala hidroelektrana i uzgajalište pastrve.

Čabranka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13107>.