četvorni metar

četvorni ili kvadratni metar (znak m²), mjerna jedinica ploštine, definirana kvadratom sa stranicama duljine 1 m. Izvedena je jedinica SI.

četvorni metar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13351>.