čikaška kritika

čikaška kritika, književnokritička orijentacija sa sjedištem na Sveučilištu u Chicagu, aktivna osobito tijekom druge trećine XX. st. Predvode ju proučavatelji književnosti, povjesničari kritike i filozofi obrazovanja R. S. Crane, E. Olson, W. R. Keast, R. McKeon i N. Maclean. U polemičnom sučeljavanju sa stečevinama nove kritike zastupa obnavljanje poetike u Aristotelovu duhu, koja a posteriori rekonstruira prirodu književnog djela. Pritom predstavnici čikaške kritike naglašavaju istraživanje jezika, mimetičkog sadržaja, učinaka na čitatelja i specifičnog autora. Reprezentativni radovi: zbornik Kritičari i kritika (Critics and Criticism, 1952); R. S. Crane, Jezici kritike i struktura pjesništva (The Languages of Criticism and the Structure of Poetry, 1953); W. Booth, Retorika pripovjedne proze (The Rhetoric of Fiction, 1961).

čikaška kritika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13378>.