STRUKE:

Čilić, Luka

Čilić, Luka (Lucas Karaga, Csilich, Csilics, Csility), hrvatski filozofski pisac (Baja, 1707Baja, 21. IV. 1771). Franjevac, duhovni pomoćnik na Korzici, predavao na Visokoj bogoslovnoj školi u Budimu te na Generalnome franjevačkom učilištu u Osijeku. Od 1756. kustos Franjevačke provincije Bosne Srebrene, a 1760. postao je definitor Provincije sv. Ivana Kapistrana. Čilić je napisao raspravu Ispravan put na nebo (Directa ad coelum via), tiskanu 1755., u kojoj je razvio naučavanje o tri stupnja evanđeoske savršenosti. Pripisuje mu se filozofski priručnik Priroda ili osam knjiga o fizici (Physica seu octo Libri Physicorum, 1733).

Čilić, Luka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13391>.