STRUKE:

čista tvar

čista tvar, homogena tvar točno određena i stalna kemijskoga sastava i drugih karakterističnih svojstava. S makroskopskoga stajališta čiste se tvari dijele na elementarne tvari i na spojeve (→ kemijski spojevi). Željezo je, npr., kao čista elementarna tvar izgrađeno samo od atoma elementa željeza, ima uvijek gustoću 7,86 g/cm³, talište 1535 °C, bijelo je poput srebra i magnetično. Čiste tvari dobivaju se postupcima razdvajanja i pročišćivanja, koji se temelje na fizikalnim i kemijskim svojstvima što su različita za različite čiste tvari. Takvim postupcima pročišćivanja moguće je dobiti čiste tvari masenog udjela od 99,9999 do 99,9999999%. Apsolutno čiste tvari vrlo je teško ili gotovo nemoguće dobiti. Svojstva čistih tvari katkad izrazito ovise o prisutnosti nečistoća, pa bile one i u tragovima. Tako se, npr., talište čistog torija, kao elementarne tvari, mijenja za nekoliko stotina stupnjeva u prisutnosti torijeva(IV) oksida kao nečistoće u vrlo malim količinama.

čista tvar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13421>.