Dandolo, Andrea

Dandolo [da'~], Andrea, mletački dužd i povjesničar (Venecija, između 1307. i 1310Venecija, 7. IX. 1354). Godine 1331. bio prokurator Sv. Marka, potom podestat u Trstu, a 1343. izabran je za dužda; ugušio je 1346. pobunu Zadra, koju su podupirali bosanski ban Stjepan II. Kotromanić, hrvatski ban Nikola i kralj Ludovik I. Anžuvinac. Ratovao s Osmanlijama i zametnuo rat s Genovom (1350–55). Reformirao zakonodavstvo i u dvije knjige skupio glavne dokumente mletačke prošlosti: Bijela knjiga (Liber Albus i Liber Blancus). Napisao dva povijesna spisa: Ljetopisi ili Dandolova kronika (Annales ili Chronicon Danduli) i Kratka kronika (Chronicon Breve), u kojima ima podataka važnih za hrvatsku povijest.

Dandolo, Andrea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13837>.