Däniken, Erich von

Däniken [dε:'nikən], Erich von, švicarski popularnoznanstveni pisac (Zofingen, 14. IV. 1935). Tvrdi da su Zemlju u prapovijesti i u starome vijeku posjećivala inteligentna bića iz svemira, koja su djelovala na ljudski rod. Pripisuje im izgradnju različitih megalita i tunela (u Andama), špiljske crteže i dr. Do sada nijedna njegova tvrdnja nije dokazana. Djela: Povratak zvijezdama (Zurück zu den Sternen, 1969), Sjetva i svemir (Aussaat und Kosmos, 1972), Dan kada su došli bogovi (Der Tag, an dem die Götter kamen, 1984).

Däniken, Erich von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13867>.