Dekaris, Mihovil

Dekaris, Mihovil, hrvatski ginekolog (Trogir, 2. VII. 1901Zagreb, 23. V. 1967). U Beču je 1928. završio studij medicine te specijalizaciju iz ginekologije i porodništva. God. 1930–42. radio na Ginekološko-porođajnom odjelu bolnice u Šibeniku. Od 1942. do kraja života djelovao u Klinici za ženske bolesti i porođaje u Zagrebu. Redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Navlastito se bavio ginekološkom onkologijom i urologijom, prvi je u Hrvatskoj 1949. u ginekologiju uveo citodijagnostiku.

Dekaris, Mihovil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14278>.