deltaične taložine

deltaične taložine (prema delta), različiti tipovi koso uslojenih pijesaka, glinovita materijala i silta (→ glinovite stijene), a ponegdje i konglomerati taloženi tijekom ekstremno visokih poplava. Nastaju na jezerskim ili morskim ušćima rijeka.

deltaične taložine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14437>.