STRUKE:

Demelli

Demelli [deme'li], pučka, poslije plemićka obitelj u Senju. U vrelima se prvi spominje Ivan, koji je 1682. stekao status građanina, a početkom XVIII. st. kanonik Božo (u. 1730) te Ivan i Juraj, sudionici nemira koji su prethodili pobuni protiv obitelji Vukasović. God. 1723. trgovački poduzetnik Matija izabran je za pučkog zastupnika u Malome vijeću, a 1727. Matija, Juraj, Ivan, Antun i Mihalj stekli su senjsko plemstvo. Brodovlasnik i pomorski trgovac Ivan (u. 1750) sa svojim je brodovima 1733–35. ratovao u sastavu austrijske flote protiv francuskog, španjolskog i sardinskog brodovlja, kao i u borbama na Dunavu tijekom austro-turskoga rata (1736–39) i 1740. stekao viteštvo s pridjevkom de Löwensfeld te djelovao kao senjski izabrani kapetan. Student u Padovi Petar objavio je 1758. djelo Dissertationum moralium de actibus humanis pars prima. Bessjedenjaa chjudorednih o djellih cjovjecjanskih dio parvi. Pisano je hrvatskim jezikom u obliku razgovora između učitelja i učenika o pojmovima dobra i zla, neznanju, slobodi i dr. God. 1781. Vuk je s potomcima primljen među senjske patricije. U prvoj polovici i sredinom XIX. st. Josip je duhovni pomoćnik u Bakru, a od 1854. do 1888. profesor na senjskome bogoslovnom učilištu. Od XIX. st. obitelj živi u Karlobagu.

Demelli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14470>.