Devita, Sebastiano

Devita, Sebastiano, hrvatski slikar (Split, 20. III. 1740?). Djelovao u Veneciji. Sačuvane su mu oltarne slike: Skupina dominikanskih svetaca u crkvi sv. Dominika u Rovigu kraj Venecije (1770), Čudo sv. Vinka Ferarskoga u crkvi sv. Dominika u Splitu i Sv. Franjo Ksaverski pred raspelom u crkvi sv. Filipa (1788) u Splitu.

Devita, Sebastiano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14881>.