STRUKE:

devolucija

devolucija (kasnolat. devolutio, od lat. devolvere: skotrljati, prevaljivati), prijenos nekog prava ili posjeda na drugoga. U pravnoj doktrini devolucija označava prijelaz nadležnosti odlučivanja na viši organ ili viši sud. Donekle suprotno značenje devolucija ima u upravnoj doktrini: u engleskoj odnosno britanskoj upravnoj doktrini istoznačnica je za političku decentralizaciju; sinonim je za decentralizaciju općenito pa se terminu devolucija dodaju odgovarajuće oznake: zakonodavna, izvršna, upravna. U suvremenoj pravnoj literaturi, posebno britanskoj, termin devolucija pojavljuje se u kontekstu stjecanja veće zakonodavne autonomije pojedinih dijelova Ujedinjenoga Kraljevstva.

devolucija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14884>.