dislokacija

dislokacija (franc. dislocation, prema srednjovj. lat. dislocatio).

1. U medicini, razmještanje, npr. koštanih ulomaka prigodom prijeloma kosti. Dislokacija zgloba (luksacija) iščašenje.

2. U geologiji, poremećaj slojeva u litosferi. Razlikuju se horizontalne dislokacije (boranje, premetanje) i vertikalne (fleksure, rasjedi).

3. U fizici čvrstog stanja, linijski defekti kristalne strukture. (→ defekti čvrstog stanja)

dislokacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15420>.