Aleksije III. Angel

Aleksije III. Angel (grč. Ἀλέξıος Ἄγγελος, Aléksios Ággelos), bizantski car (?, – Nikeja, nakon 1210). Postao carem pošto je zbacio i oslijepio brata Izaka II. (1195). Za njegove se vladavine 1195–1203. nastavlja raspadanje Bizanta, a time se koriste Srbija i Bugarska. Njemačkog cara Henrika VI. odvratio od osvajačkih planova plaćanjem golema danka koji se ubirao od naroda (tzv. alamanski porez). Kada su križari 1203. osvojili Carigrad, Aleksije III. je pobjegao s državnim novcem.

Aleksije III. Angel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1580>.