STRUKE:

Dominis

Dominis, plemićka obitelj s otoka Raba. Prema obiteljskoj predaji bili su odvjetci krčkih knezova Frankapana. Osnivač je vjerojatno bio Diminja, 1166. jedan od rapskih poslanika mletačkom duždu. U prvoj polovici XIII. st. djelovao je rapski biskup Stjepan (u. 1258); Krševan (u. prije 1413) je bio rapski i trogirski biskup te kaločko-bački nadbiskup, dok je Krsto bio biskup u Velikom Varadinu (oko 1409). Potkraj XIV. i na početku XV. st. ističe se Ivan, pristaša stranke kralja Sigismunda Luksemburgovca. Njegov je sin Andrija 1403. primljen u zadarsko plemstvo; iste ga je godine kralj Ladislav Napuljski imenovao dvorjanikom zajedno s njegovom braćom Damjanom, Stjepanom, Krstom i Ivanom te rođakom Franom. Andrijin sin Šimun (u. 1423) bio je trogirski, a Ivan senjski biskup. God. 1434. kralj Sigismund Luksemburgovac podijelio je Ivanu i njegovoj braći Damjanu, Stjepanu, Krševanu i stricu Krsti grbovnicu s plemstvom i novi grb, a 1437. imenovao ih je palatinskim grofovima s pravom imenovanja bilježnika i zamjenjivanja kneza. U XVI. st. ističu se senjski biskup Ivan (1537–41) te soprakomiti Krsto Nikolin (1538) i Ivan Krstov (1571). Šimun Ivanov preselio se u Šibenik i osnovao šibensku granu, koja se po muškoj lozi održala do 1665. Njegov je brat Jeronim (u. oko 1566), pjesnik i pravnik, bio otac slavnoga splitskog nadbiskupa i učenjaka Markantuna. Senjski biskup Antun poginuo je pri opsadi Klisa 1596. U XVII. st. u Mlecima je djelovao proizvođač stakla Melkior Nikolin i sitnoslikar Nikola Konstantinov. U XVII. i XVIII. st. više članova obitelji obnašalo je službu rapskog bilježnika. Jeronim (u. 1723), zadarski kapitularni vikar, bio je teolog i pravni pisac, prevoditelj crkvenih djela na hrvatski jezik. Njegov brat Vicko (rođen 1654) bio je osnivač druge šibenske grane, koja je u muškoj lozi izumrla potkraj XIX. st. God. 1744. Mletačka Republika priznala im je naslov »conte veneto«. Poslije su poznatiji članovi obitelji Ante, rapski bilježnik (od 1798) u doba francuske i austrijske uprave te rapski načelnik (1812), Ivan Šimun, koji je bio primljen u ninsko plemićko vijeće 1804., narodnjak Josip, rapski načelnik 1875. i osnivač rapske Narodne čitaonice. Potkraj XIX. st. umro je havajski princ John Owen. Rapski je načelnik i Petar (oko 1903), dok je Dragomir Ivanov istaknuti vinarski stručnjak, predsjednik zadarske Matice dalmatinske (1901–07) i član odbora za utemeljenje zadarskoga Gradskog prirodoslovnog muzeja (1901). Potomci obitelji žive i danas diljem Hrvatske.

Dominis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15863>.