Alesani, Jeronim

Alesani, Jeronim (Alessani, Girolamo), političar (?, prva polovica XIX. st.?, nakon 1870). Jedan od prvaka dalmatinskih autonomaša; od 1862. do 1864. obnašao dužnost okružnoga poglavara u Splitu, a potom je postao tajnikom predsjedništva Namjesništva za Dalmaciju. Od 1864. do 1866. bio je zastupnik u Dalmatinskome saboru u kuriji vanjskih općina sinjskog izbornoga kotara, a od 1869. do 1870. zastupnik u kuriji veleporeznika za splitsko okružje. Zastupnikom za Dalmaciju u Carevinskom vijeću bio od 1864. do 1867. Od početka svoje političke karijere protivio se ideji o ujedinjenju Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom koju su zastupali narodnjaci.

Alesani, Jeronim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1606>.