Eaton, Cyrus Stephen

Eaton [i:tn], Cyrus Stephen, kanadski industrijalac i filantrop (Pugwash, Nova Scotia, 27. XII. 1883kraj Clevelanda, 9. V. 1979). Izgradio je nekoliko električnih centrala u zapadnoj Kanadi, a potom proširio poslovanje na SAD, gdje je stekao kompanije u čeličnoj industriji, koje je 1930. udružio u Republic Steel Company, te u bankarstvu, osiguranju i dr. U 1950-ima i 1960-ima zauzimao se za nuklearno razoružanje i poboljšanje američko-sovjetskog odnosa, a 1957. bio jedan od uvodničara na Pugwashkoj konferenciji, kojoj je prvo zasjedanje održano u njegovu domu.

Eaton, Cyrus Stephen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16978>.