Egersdorfer, Aleksandar

Egersdorfer, Aleksandar, hrvatski pravnik i političar (Zagreb, 23. IV. 1850Zagreb, 25. V. 1923). Pravo studirao u Zagrebu i Pragu, doktorirao 1875. Nakon habilitacije (1879) predavao na Pravnom fakultetu u Zagrebu opće austrijsko privatno pravo te od 1886. do kraja života rimsko pravo. Kao član Unionističke stranke bio je zastupnik u Hrvatskom saboru (1887–1906). Objavio je velik broj radova iz različitih područja prava (rimsko, građansko, financijsko). Glavni radovi iz područja rimskog prava: Predavanja o pandektama (3 sv.: Opći dio i stvarna prava, 1915; Obvezno pravo, 1916; Obiteljsko i nasljedno pravo, 1917), Predavanja o povijesti rimskog prava (1919), Predavanja o rimskom građanskom postupniku (1919). Zahvaljujući tim radovima, Egersdorfer sve do danas ima reputaciju jednog od najvećih imena hrvatske pravne romanistike.

Egersdorfer, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17146>.